FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aralské jazero

Aralské jazero

- bezodtokové slané jazero na hraniciach Uzbekistanu a Kazachstanu, 53 m n m.; povodie 51 100 kmý, maximálna hĺbka 61 m; prítoky Amudarja a Syrdarja L715;47).