FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apriorizmus

apriorizmus

- uznávanie prípadne absolutizácia predskúsenostnej (apriórnej) povahy poznatkov.