FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apriori (marxizmus)

apriori ( marxizmus)

- sa získava neuvedomene zo sociálnej skúsenosti zapísanej v pamäti ľudstva, v celom materiálnom tele ľudskej kultúry, ktoré zahrnuje mestá i manufaktúry, oráčiny i farmy, vyrobné návyky i spolocenské vzťahy, jazyk aj reč, knihy i vedecké prístroje. Apriórne sa odovzdáva od indivídua k indivíduu, od generácie ku generácii nie fyziologicky, a nie výhradne individuálnou skúsenosťou, ale predovšetkým sociálnou. Absolútne apriori neexistuje: možno o ňom hovoriť len v relativnom zmysle a vždy musíme presne určiť, v akom systéme daná téza vystupuje ako apriórna axióma ( L934;53).