FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apokryf

apokryf ( gr.)

- dielo pochybného autora, pochybnej hodnovernosti alebo zámerne podvrhnuté; biblický spis, ktorý katolícka cirkev nezahrnuje do kánonu pôvodnýc biblických textov ( L163;85 L50;99).apokryf>