FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apodiktickosť (pozitivizmus)-e

apodiktickosť ( pozitivizmus)-E

E1.
Pozitivizmus odmieta apodiktickosť pravdy (cf. L83;124).