FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apeiron - o/o

apeiron - otázky/odpovede

Čo je to apeiron?
Apeiron je neobmedzený prapočiatok, z ktorého pochádzajú všetky veci.
(pozri: apeiron)

Čo si myslel o apeirone Anaximandros?
Anaximandros si o apeirone myslel, že je to prazáklad, z ktorého vzchádzajú všetky veci, a do ktorého sa opäť navracajú.
(pozri: apeiron (37))