FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Apeiron - entity kontextu

apeiron - entity kontextu

nekonečno
realita transhorizontová
transcendentno