FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropológia kultúrna aplikovaná

antropológia kultúrna aplikovaná

- praktické využívanie antropologických poznatkov kulturnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná kulturna antropológia sa pôvodne zameriavala na riešenie problematiky koloniálnych správ, v povojnovom období v nej dominujú otázky krajín tzv. tretieho sveta. V súčasnosti sa prelína s antropológiou politiky, ekonómie a práva.