FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropológia kultúrna

antropológia kultúrna

- štúdium človeka a kultúry, človeka ako kultúrneho činiteľa, výskum pôvodu hlavných čřt kultúr, kultúrnych zmien a vplyvov, šírenia kultúr v rôznych klimatických a geografických podmienkach na Zemi, spôsobov a zvláštností kultúrneho života a získavania a zabezpečovania obživy ( L217;58).antropológia kultúrna>