FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropológia filozofická - vznik

antropológia filozofická - vznik

Filozofická antropológia vnzikla v 20. stor. v prácach M. Schelera
A. Gehlena a H. Plessnera.