FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropológia filozofická

antropológia filozofická

- 1. smer súčasnej filozofie alebo filozofická koncepcia človeka, v ktore prevláda úsilie o celostný výklad človeka; najviac na vývin filozofickej antropológie zapôsobila Schelerova syntetická koncepcia človeka. K najvýznamnejším predstaviteľom patrí H. Plessner, A. Gehlen, M. Landmann, E. Rothacker.

2. filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá človekom v jeho celistvosti; súčasť teoretickej filozofie ( L55;47).antropológia filozofická>