FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antropodicea

antropodicea

- obhajoba ľudského rozumu pred obvineniami, ktoré vyplývajú z analýzu rozporov moderných dejín a týkajú sa zčasti fatálnych dôsledkov ľudskej racionality pre život všeobecne ( L1281;28).