FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antonymum

antonymum (gr.)

- slovo, ktorá má opačný význam ako dané slovo; opozitum; napríklad "malý" oproti slovu "veľký".