FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antiromán

antiromán (gr.+fr.)

- prozaický literárny útvar, popierajúci určité zloľky, znaky klasického románu.