FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antipód

antipód (gr.)

- človek bývajúci na protiľahlej strane zemegule, protinožec; odporca v názore, protivník; v chémii: priestorový izomér organickej látky s asymetrickým uhlíkom ( L163;79).