FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antimodernizmus

antimodernizmus (lat.)

- 1. filozofické stanovisko, ktoré sa zakladá na tradicionalizme a konzervativizme a ktoré odmieta tak modernú transformatívnu interpretáciu starších, ako aj obsahové a významové zrovnoprávnenie novších alebo vznikajúcich tradícií. Vzťah antimodernizmu k tradícii je emocionálny a imitatívny. Antimodernizmus vidí optimálnu podobu súčasného v čírej aplikácii tradičného, pričom vybraným tradíciám prisudzuje terapeutické účinky na súcasnosť. Tým sa odlišuje od postmoderného antimodernizmu, ktorý vychádza z anamnestického myslenia a ktoricky sa zameriava proti eurocentrickému provincializmu západnych tradícií a spája prvky diferentnych tradícií so základnými formami modernej skúsenosti.

2. reakcia rímskokatolickej cirkvi na katolícky modernizmus, ktorá sa v prvom desaťročí 20. stor. prejavila vynucovaním si loajality od prgresívnych teológov s integralistickými cirkevnými kruhmi (Pius X., prísaha proti modernizmu, predpísaná 1910 a zrušená 1967) ( L1281;26-27).