FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antilogizmus

antilogizmus

- logický princíp vyjadrujúci nezlučiteľnosť premís kategorického sylogizmu s popieraním jeho záveru. Teória antilogizmu je jedným z viacerých variantov sylogistiky.