FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antika (třeštík, d.)

antika (Třeštík, D.)

- tak ako existuje v našom povedomí - je vlastne obrazom zloženým z prvkov vybraných z klasického Grécka (a tu ešte predovšetkým z Atén) a z ich napodobenín z Ríme 1. storočia. "Antické" však nie je totožné nielen so "starovekým", ale ani s "klasickým" (L391;12).