FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antika (novotný, f.) (svoboda, l.)

antika (Novotný, F.) ( Svoboda, L.)

"Antikou rozuměl Novotný nedílnou jednotu kultury ŕecké a ŕímské. Měl živý zájem o všechny její složky a stránky a usiloval vždy o syntetické pochopení antické vzělanosti. O takovou syntézu se pokusil pŕíznačně ve svě nejosobnější oráci, v knížečce Gymnasion. Proti výtce z jednostrannosti pohledu na starý svět se Novotný bránil tvrzením, že antika je pro každou dobu 'něco jiného než sám život ŕeckého a ŕímského národa' (Ruch filosofický 5, 1925) a že si z celku antické vzdělanosti záměrně vybíral podle svého zájmu." ( L70;14)