FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antagonizmus (sociológia)

antagonizmus ( sociológia)

- súbor negatívnych postojov a hodnotení, ktoré môžu viesť k činnostiam smerujúcim k eliminácii alebo k podriadeniu protivníka. Antagonizmus môže vzniknúť na základe objektívnej rozdielnosti záujmov. Na konflikt sa mení až vtedy, keď si túto rozdielnosť záujmov uvedomil aspoň jeden z partnerov ( L161;152).