FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anomália

anomália (gr.)

- nepravideľnosť, odchýlka od normálneho stavu, podoby, tvaru, normy; úchylka; vo fyzike: rozdiel medzi normálnou hodnotou určitej veličiny a hodnotou skutočne nameranou; v biológii: odchýlka od normálnych tvarov živoých organizmov, ktorá vznikla poruchou v zárodočnom vývoji ( L163;73).anamália>