FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Animus

animus (lat.)

- duch, duša; myseľ, myslenie, rozum; pozornosť, pamäť; vedomie; rozvážnosť úsudok, názor; presvedčenie; nálada, zmýšľanie; povaha, charakter; odvaha náklonnosť.animus>