FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anihilácia

anihilácia

- proces premeny páru častice a antičastice (napr. elektrónu a pozitrónu) pri ich zrážke na dva alebo viac fotónov, resp. aj na iné častice. Platiá pritom rôzne zákony zachovania, predovšetkým zákon zachovania energie zákon zachovania hybnosti ( L321;215).