FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aničkov, d. s.

Aničkov, Dmitrij Sergejevič (1733-1788)

- ruský filozof, osvietenec, logik a matematik, profesor na Moskovske univerzite. V úvahách o náboženskej viere presadzoval názor, že má prirodzený pôvod, že náboženstvá sa zrodili zo strachu, fantazijných obrazov prízrakov a z prekvapenia. Aničkov skúmal aj problémy vzťahu jazyka a myslenia, vzniku a vývinu filozofických a vedeckých pojmov, pričom odmietal teóriu vrodenosti ideí a zastával senzualistické stanovisko. Bol zástancom deizmu.