FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Angelus silesius

Angelus Silesius (december 1624 Wroclaw - 9. 7. 1677 Wroclaw) (vl. m. Johannes Scheffler)

- nemecký nadkonfesionálne-panteistický mystik, najvýznamnejší lyrik nemeckého baroka. Od protestantizmu prestúpil ku katolicizmu (vášnivo sa zapojil do protireformácie). R. 1661 sa stal františkánom.