FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anarchosyndikalizmus

anarchosyndikalizmus

- druh anarchizmu alebo anarchistické tendencie v robotníckom odborárskom hnutí, ktoré sa rozvinuli koncom 19. stor. najmä v románskych krajinách.