FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anarchizmus

anarchizmus (gr.)

- učenie o neobmedzenej slobode indivídua a odmietaní (často okamžito zrušení) štátu a spoločenských organizácií vôbec. Hlavnými predstaviteľmi sú: Bakunin, Kropotkin, Stirneranarchizmus>