FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anamnéza

anamnéza (gréc.: rozpomínanie)

- rozpamätávanie sa, rozpomínanie sa.

U Platóna sa slovom "anamnéza" označuje rozpomínanie duše (9) na idey (9), ktoré nazerala pred svojím uväznením v tele (počas predexistencie). Skúsenosti, ktoré duša nadobudla pred narodením, sú predpokladom ľudského poznania (9).