FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza logická (russell, b. raný)

analýza logická ( Russell, B. raný)

- logická analýza, ktorá má formu postupu definovania. Russell rozlišuje v logickej analýze analysandum, čiže to, čo sa má analyzovať, a analysans, čiže to, čo analyzuje. Napríklad vo výraze "Vedenie je dobre zdôvodnená, pravdivá viera." je výraz "vedenie" analysandum a výraz "dobre zdôvodnená, pravdivá viera" analysans. Tvrdenie, ktoré je v tejto analýze obsiahnuté, je tvrdenie vzťahu synonymie medzi analysandom a analysansom v jazyku. Ak je toto tvrdenie pravdivé, má status analytickej pravdivosti (cf. L140;32).