FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza jazyka logická

analýza jazyka logická

- je rozklad celku jazyka pomocou pojmovoterminologického aparátu logiky najmä pomocou logickosyntaktických a logickosémantických kategórií, na tieto jazykové útvary alebo výrazy: výroky, názvy, mená, funktory, operátory, pravda, nepravda, pravdepodobnosť, zmysel (cf. L184;48an.)