FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analogia entis

analogia entis

- pozri: analógia bytia.