FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Amorálny

amorálny (lat.)

- nemajúci nijaký vz»ah k morálke (mimo dobra a zla); bez mravného zmyslu, nemorálny.