FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ambivalencia

ambivalencia

- podvojnos» citových vz»ahov - ten istý objekt vyvoláva v subjekte súčasné protichodné city; rozpoltenos» v postojoch a rozhodovaní.