FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ambícia

ambícia ( fr.< lat.)

- úsilie vyniknú», uplatni» sa; sna¾ivos», podnikavos» ( L715;33).