FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Amalrich z bene

Amalrich z Bene (+ okolo 1206)

- francúzsky filozof; panteisticky interpretoval myšlienky J. Eriugenu. Amalrich z Bene sa snažil vypracovať syntézu logiky chartreskej školy s prírodnofilozofickými a novoplatónskymi špekuláciami.

Podľa Amalricha Deus est omnia (Boh je všetkým). Tento názor roku 1210 odsúdila synoda v Paríži roku 1210 ako kacírsky (spolu s dielom J. S. Eriugenu).