FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Althusius, j.

Althusius, Johannes (1557-1638) Kód: 618

- nemecký filozof, filozof práva, politológ. Vypracoval prirodzenoprávnu náuku, ktorá bola stoicko-kresťansky orientovaná a zakladala sa na kalvinizme. Podľa Althusia panovník vládne so súhlasom ľudu a pokiaľ nedbá na prirodzené práva človeka (na na právo na slobodu) a porušuje platné zákony krajiny, stráca oprávnenosť vládnuť a môžno ho zosadiť.Althusius, J.>