FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alter ego (husserl, e.)

alter ego ( Husserl, E.)

- modus cudzieho súcna ako prvý stupeň toho, čo je cudzie transcedentálnemu ego ( L136;97).