FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alotropia

alotropia

- vlastnosť niektorých prvkov vyskytovať sa v niektorých tvarových sústavách (napr. uhlík vo forme uhlia, grafitu a diamentu).