FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alogizmus

alogizmus (gr.)

- nelogické spojenie myšlienok, prehrešok proti pravidlám logiky; názor, ktorý sa prieči rozumu; názor, ku ktorému sa nedospelo logickým myslením, rozumovou cestou, ale iracionálnymi prostriedkami; popieranie alebo výrazné podceňovanie úlohy logického myslenia ako prostriedku na dosiahnutie pravdy ( L645;38 L53;15).