FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alleau, r.

Alleau, René (1917 - ) Kód: 474

- francúzsky filozof a historik vied; podstatne prispel k odmietnuti pozitivistickych a okultistickych schém a k situovaniu tradičných vied do ich adekvátneho rámca. Zakladateľ surracionalizmu.Alleau, R.>