FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alkén

alkén

- nenasýtený uhµovodík, ktorý sa nachádza vo svietiplyne, uhoµnom dechte a pod.; olefinický uhµovodík; olefín.