FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Algoritmizácia

algoritmizácia

- utváranie, utvorenie algoritmov; zostavovanie, zostavenie algoritmov. Ak sa podarí algoritmizovať materiálne alebo duševné procesy, je to v mnohých ohľadoch významné. Algoritmizácia duševných procesov ( matematických operácií logických dedukcií atď.) je predpokladom toho, že tieto operácie môžu prevziať počítače. Avšak aj vtedy, keď počítač nemáme k dispozícii, možno po úspešnej algoritmizácii pracovať presnejšie a dokonalejšie: dôležité je predovšetkým to, že ten, kto presne dodržiava predpisy algoritmu, nemusí poznať jeho eidetický zmysel, ale len jeho operatívny zmysel ( L645;38).