FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Algebra výroková

algebra výroková

- výroková logika - je Boolova algebra, kde prvky sú výroky a operácia + je disjunkcia a operácia . je konjunkcia.