FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alexander z halesu

Alexander z Halesu (okolo 1175 - 1245) = Alexander Halský

- stredoveký filozof, vyučoval súčasne s Jánom Rupellom na Parížskej univerzite.

Je autorom diela 'Summa universae theologiae' predstavujúceho základné dielo františkánskej školy a doktrínovú syntézu najumiernenejšieho augustinizmu. Filozofický význam Alexandrovej Sumy, ktorá je významnejšia než Lombardove Sentencie, spočíva vo svojráznom postoji k aristotelovsko-arabským prameňom: Alexander totiž ako prvý v Paríži využil takmer celú Aristotelovu filozofiu a použil ju ako pomocnú disciplínu pre teológiu. podstate preberá od Aristotela všetko a len v prípadoch zreteľného odporovania alebo nezhody s ucením Augustína dáva mu prednosť. Využiva arabské komentáre k Aristotelovi, predovšetkým Avicennove.

Alexander zavádza vo svojej Sume pojem actus purus - čistý akt