FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Albo, j.

Albo, Jozef (ok. 1380 - 1444)

- židovský filozof, rabín v Španielsku. Zúcastnil sa veľekj náboženske diskusie medzi Židmi a katolíkmi. Albo sa venoval základom židovskéh náboženstva a pokúsil sa o jeho systematizáciu, ktorej dôsledkom bolo zúženie Maimonidovych trinástich článkov viery na tri hlavné princípy judaizmu

viera v Boha;
viera v božský pôvod tóry;
viera v odmenu a trest.Albo, J.>