FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Albert veľký - zoznam žiakov

Albert Veľký - zoznam žiakov

Eckhart, J.

Ján z Freiburgu

Ripelin, H.

Tomáš Akvinský

Ulrich zo Strasbourguzoznam vplyvov Alberta Veľkého