FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aktivita nesvojmocná

aktivita nesvojmocná

- podľa J. Letza: taká ľudská aktivita, ktorá vychádza priamo z bytostného základu človeka a je motivovaná láskou. Bytostnou osnovou tejto aktivity je ľudská kreačno-evolučná aktivita ( L613;307 pozn.).