FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aktivíta hudobná

aktivita hudobná

- súbor aktivít špecifickej a nešpecifickej povahy, ktorými sa realizuje hudba; uskutočňuje sa najmä v podobe produkcie hudby, hudobnej interpretácie recepcie hudby ( L497;18 an.)