FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Aktínium

aktínium (gr.)

- Ac - kovový rádioaktívny chemický produkt rádioaktívneho rozpadu jedného z izotopov uránu; staršie pomenovanie pre francium.