FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akt perlokučný

akt perlokučný

- rečový akt, v ktorom hovoriaci úspešne ukončil to, čo zamýšľal ilokučným aktom. Ilokučný akt však nemusí mať vždy perlokučný účinok.